24° Açık

Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyet Esaslarıyla İlgili Yönetmelik Yayınlandı

Kripto Para - 2 Aralık 2021 20:50 A A

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık: “Düzenlemelerle ödeme hizmetlerinde yeni bir dönem açılıyor. Kurumsallık ve finansal yükümlülüklerin öne çıktığı, girişimlerin ve inovasyonun hız kestiği uzun bir uyum sürecine giriyoruz”
Resmi Gazetede yayınlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’le, ödeme ve elektronik para hizmetlerinde yeni bir döneme girilecek. Yönetmeliğin yeni yetkiler ve daha çok yükümlülükler getirdiğini belirten TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, yeni mevzuatla birlikte sektörün uzun bir uyum sürecine gireceğini ifade etti.

Türkiye’de ödeme hizmetlerinin sunulması ve elektronik para ihracı usul ve esaslarının ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik beklenen Yönetmelik Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Yönetmelik ile kuruluşların asgari özkaynak yükümlülüğü artırıldı ve TCMB nezdinde teminat bulundurulması zorunlu hale getirildi. Teminat yükümlülüğü nakit veya devlet iç borçlanma senedi veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilmiş kira sertifikası olarak yerine getirilebilecek. Ödeme fonlarının, koruma hesabının bulunduğu bankada gecelik vadede nemalandırılmas mümkün hale gelir iken elektronik para ihracı karşılığı alınan fonların TCMB nezdinde bloke edilmesine yönelik uygulamaya da devam edilmesi nedeniyle bu fonların nemalandırılması mümkün olmayacak. Dolayısıyla, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının mali bünyelerinin daha da sağlamlaştırılması hedefiyle finansal yükümlülüklerinin artırılmasının tercih edildiği görülüyor.

Faaliyet izni süreci artık inceleme ve nihai onay olmak üzere iki aşamaya ayrılmış durumda. Ödeme veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmak isteyen kuruluşlar artık daha detaylı aşamalardan geçerek faaliyet izni alabilecek.

Ayrıca Yönetmelikte; ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının sundukları fatura ödeme, para havalesi, mobil ödeme, elektronik para ihracı ve para transferi hizmetlerinde kullanılan iş modellerine özgü yeni kurallar da yer alıyor. Sunulan ödeme hizmetlerinde kullanıcının ergin olmadığının beyan edilmesi, yasal temsilcilerin onayının alınması ve yapılan harcamaları takip edebilmeleri için kuruluşların sistem kurması, mobil ödemede işlem sınırlarının dikkate alınması, yabancı kuruluşlar ile yapılacak işbirlikleri, döviz ile yapılabilecek işlemler, temsilcilerde aranacak nitelikler, ortaklık edinimi, kimlik tespiti yöntemleri, kuruluşlar arasında hizmet sunulması ve daha bir çok başlıkta yeni ve sıkılaştırılmış düzenlemeler mevcut.

Belirtilen tüm değişikliklerin yerine getirilmesi için kuruluşların önemli ve yüksek tutarda altyapı yatırımları yapması anlamına gelecektir.

“Yeni mevzuat ile TÖDEB’ in sorumlulukları daha da arttı”
Yönetmelikte daha etkin bir şube ve temsilci kontrol sistemi öngörüldüğünü belirten TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bundan sonra TÖDEB nezdinde şube ve temsilcilere ilişkin bilgiler saklanacak ve TÖDEB internet sitesinde yayınlanacak. İlave olarak, Yönetmelik ile şikayet, soru ve önerilere ilişkin şikayet kanalları, Birlik nezdinde kurulan hakem heyeti ve diğer konularda Birliğe yeni görevler veriliyor. Yeni mevzuatla TÖDEB’ in sorumlulukları daha da arttı. TÖDEB faaliyetleri yeni görevlerin icrasını da içerecek şekilde genişletilecek. Yeni Yönetmelikle birlikte, sektörümüze yeni yetkiler ve bununla beraber yükümlülükler de getiren uzun bir uyum süreci geçireceğimiz bir döneme girmiş bulunuyoruz” dedi.

Bu haber 621 kez okundu.
Kripto Para - 20:50 A A
BENZER HABERLER