28° Açık

Küresel Ar-Ge Teşvik ve Destekleri

AR-GE / İnovasyon - 11 Şubat 2015 14:13 A A

Küreselleşmeye yönelik yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurabilme ve ekonomik büyüme sağlamada rekabet edilebilirliğin önemi her geçen gün artıyor.  Rekabet edilebilirliğin yolu ise Ar-Ge ve yenilikçilikten geçiyor.

Ülkemizin 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yaptığı ortaklık başvurusu ile ilk adımları atılan AB başvuru süreci devam ederken, 2003 yılında AB Çerçeve Programlarına üyeliğimiz ile Bilim ve Araştırma alanında büyük bir adım da atılmış oldu.

Avrupa Birliği’nin küresel rekabet edebilirliğinin artırılması hedeflenen ve 2014 – 2020 yılları arasını kapsayan Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı 80 Milyar Euro bütçesi ile Dünya’nın en büyük sivil Ar-Ge programı olarak 2014 yılında başladı.  Türkiye ise 4 Haziran 2014’te imzalanan katılım anlaşması ile programa dahil oldu. Fazla sayıda yerli ve yabancı oyuncu içeren ve giderek daralan yerel pazar yerine küresel pazarı hedefleyen firmaların başarılı olabileceği düşünüldüğünde bu programa katılım sağlamak firmalara ayrı avantajlar da sunuyor.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine ait projelerin de destekleneceği H2020 – Endüstriyel Liderlik alanının bütçesinin 17,4 Milyar € olduğu düşünüldüğünde, uluslararası ve sektörel işbirliği kapasitesini arttırmak isteyen firmalar için program daha da cazip hale geliyor.

140827153826

Ayrıca ülkemizin H2020’ye katılımını teşvik amacıyla TUBİTAK “Ödül ve Destek Programları” gibi yeni ulusal destek mekanizmaları da bulunmaktadır.

Türkiye’nin de üye olduğu 2007-2013 yıllarını kapsayan 7.ÇP programı için TUBİTAK tarafından açıklanan Ocak 2007-Haziran 2012 dönemi değerlendirme raporuna göre; 27,66 Milyar € fon dağıtılan çağrılardan 879 Türk ortak 145,1 Milyon € fon aldığı görülmektedir.  Türk ortakların aldıkları fonun özel program bazında dağıtılan bütçeye oranı %0,52 olarak gerçekleşmiş. Ülkemizde özellikle Kobi’lerin performans gösterdiği gözlemlenen Kapasiteler Özel Programı’na 261 Türk Ortak katılım sağlamış, 46,1 Milyon € pay alınarak program bazında dağıtılan bütçeden %1,79 pay alınmış. Bu kategoride ulusal olarak başarılı olduğumuz görülse de %1,79’luk payın artması hedeflenmektedir.  Bu payın arttırılmasında özel sektörün Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra araştırmacı sayısının arttırılması, dil problemlerinin çözülmesi ve firmaların Ar-Ge ve işbirliği kültürlerini olgunlaştırmaları, vize vb. dolaşım engelleri gibi sorunlar çözümü beklemektedir. Ayrıca AB üye ülkelerinin uzun yıllardır devam eden ortaklıklarına Türkiye gibi asosiye ülkelerin katılımını kolaylaştırıcı yasal düzenlemelere de ihtiyaç duyuluyor.

bauble

Vizyon Arge Proje Geliştirme Mühendisi Sibel Kocakuş Şengün, küresel rakiplerle rekabet edebilmek için Ar-Ge ve İnovasyona daha fazla önem verilmesine dikkat çekiyor. AB sistemi çok yıllı programlar şeklinde 3-5 yıl sonrasının teknolojilerine odaklandığına vurgu yapan Şengün, “Vizyon Arge olarak 2014 yılında kurumsallaşma ve firmamızın Ar-Ge kapasitesini arttırmaya yönelik önemli yatırımlar yaptık’’ dedi.

Sibel-KocakusSengun

Bu haber 1542 kez okundu.
AR-GE / İnovasyon - 14:13 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.