IMTIS Holdings, Turkcell Yönetim Kurulu’nu Toplantıya Çağırıyor

Güncel - 3 Şubat 2022 18:51 A A

IMTIS Holdings, Turkcell Yönetim Kurulu’ndan Yönetim Kurulu Değişiklikleri ve İyileştirilmiş Kurumsal Yönetim Önerilerini Onaylaması için Genel Kurul’u Toplantıya Çağırmasını Talep Ediyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de %19,8 ekonomik hisseye sahip olan LetterOne, International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor (“IMTIS”) tarafından düzenlenen tüm depo sertifikalarının mülkiyeti aracılığıyla, bugün IMTIS Holdings S.à r.l. (“IMTIS Holdings”), IMTIS’in yüzde yüz iştiraki olan hissedarlık hakkını kullanmış ve Turkcell Yönetim Kurulu’ndan, diğer maddelerin yanı sıra, Yönetim Kurulu’nun oluşumunda önerilen değişiklikler, Turkcell’in ana sözleşmesinde değişiklikler ve 2021 mali yılı net karının %75’i oranında temettü ödemesini içeren gündem ile en geç 30 Nisan 2022 tarihine kadar bir Genel Kurul toplantısı yapılmasını resmen talep etmiştir.  LetterOne, Turkcell hissedarlarını, bu önerileri Genel Kurul’da desteklemeye davet ediyor.

LetterOne, Turkcell’in geleceği konusunda iyimserliğe sahip, kararlı ve uzun vadeli bir yatırımcıdır. Ancak Turkcell’deki mevcut Yönetim Kurulu ve yönetim çerçevesinin yönetimi altında, işletme performansı, stratejik yönlendirme ve değerlemenin tümü zarara uğramıştır ve bu durumun devam etmesine izin verilemez. Yönetim Kurulu’nun yenilenmesi ve ana sözleşme değişiklikleri ile başlayan daha sağlam bir yönetim anlayışı, Turkcell’in temel başarısızlıklarının çözümündeki en temel unsurlardır.

Öneriler, Turkcell’in operasyonel ve değerleme potansiyeline ulaşması ve lider bir uluslararası telekomünikasyon şirketi haline gelmesi için önemli bir ilk adımdır. IMTIS Holdings, Turkcell’in hissedarlarıyla bağlantısı olmayan, Turkcell’in uzun vadeli operasyonel ve finansal potansiyeline ulaşmasını sağlama yönünde sektöre, stratejik ve operasyonel deneyime ve uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetim uygulamalarına bağlılık getirecek son derece deneyimli dört uluslararası ve Türk adayın atanmasını önerdi.

Hissedarların bu önemli fırsatı değerlendirerek Türkiye Varlık Fonu tarafından aday gösterilmeyen dört mevcut direktörü görevden almaları ve IMTIS Holdings tarafından önerilen adayları seçmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak değişiklik teklifleri, hesap verilebilirliği ve bilgilendirmeyi önemli ölçüde iyileştirecek ve ISS, Glass Lewis ve kurumsal hissedarların %94’ünün mevcut yöneticilerin atanmasının onaylaması teklifine karşı oy kullandığı 2021 Genel Kurulunda dile getirdikleri çok ciddi endişelere bir çözüm sunacaktır. IMTIS Holdings’in önerileri, direktör seçimlerinin bireysel bazda yapılmasını sağlayacak ve bilgilendirme, temel yönetişim uygulamaları konusunda gerekli şeffaflığı sağlayacaktır.

2021 mali yılı temettüsünü 2021 mali yılı net gelirinin %75’i olarak belirleme önerisi, Turkcell’i emsallerine yakınlaştıracak ve sermaye tahsis sürecine disiplin getirecektir.

LetterOne Genel Müdürü Ben Babcock: ‘’LetterOne kararlı, uzun vadeli bir yatırımcıdır ve Turkcell’in tüm paydaşlarının yararına önemli ölçüde daha fazla ekonomik ve sosyal değer sunabileceğine inanmaktadır. LetterOne, kaygılarını ve önerilerini tartışmak için defalarca Turkcell Yönetim Kurulu ile bağlantı kurmaya çalıştı. Kurul açıklanamaz bir şekilde bizimle ilişki kurmamayı seçti. Ortaya koyduğumuz yaygın stratejik, işletimsel ve yönetim sorunları göz önüne alındığında, katılımcı olmamak Turkcell hissedarlarının çıkarlarını korumaz veya ileriye götüremez. LetterOne, Turkcell hissedarlarını Yönetim Kurulu’ndan hesap sormaya ve bir sonraki Genel Kurul’da yeni yönetim kurulu adaylarını, yönetim ve temettü tekliflerini desteklemeye çağırıyor.”

Bu haber 344 kez okundu.
Güncel - 18:51 A A
BENZER HABERLER