14° Parçalı bulutlu

E-dönüşümün lideri bankacılık ve finans sektörü olacak

Güncel - 28 Ocak 2015 15:04 A A

Ülkemizde yılda milyarlarca kâğıt fatura kullanılıyor.
Kâğıt ortamından elektronik ortama taşınan her işlem, doğanın korunmasının yanında, ekonomik ve sosyal faydalar da sağlıyor. E-fatura ile 2,3 milyar Euro tasarruf sağlayan AB’den sonra Türkiye’nin de e-dönüşüm ile önemli oranda tasarruf etmesi bekleniyor. Önemli bir e-dönüşüm sürecinden geçen Türkiye’de 2023’e gelindiğinde; tüm kurumların, kuruluşların, şirketlerin, profesyonellerin, meslek mensuplarının tamamı KEP sahibi olacak. Bugün kâğıt üzerinde yürütülen işlemlerin tamamı elektronik ortamda yürütülecek.

Günümüzde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, yasal düzenlemeler, toplumu, kurumları ve bireyleri yakından etkiliyor. Teknoloji ve internet, bir yandan önemli kolaylık, verimlilik ve maliyet avantajları sağlarken, diğer yandan e-dönüşümün lokomotifi oldu. Küresel çapta önemli bir eğilim olarak uzun zamandır gündemde yer alan e-dönüşüm, ülkemizde de son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri. Ticaretin ve iş süreçlerinin fiziki ortamdan bilgisayar ortamına taşınması ile yeni bir dönem şekillenmeye başladı. Yıllık 6 milyar civarında fatura işlemi gerçekleşen Türkiye’de e-dönüşümün kısa vadeli yararlarının bile oldukça yüksek seviyede olması öngörülüyor.

Kültürel dönüşüm gerçeklemezse e-dönüşüm ütopya olarak kalır Ülkemizdeki e-dönüşüm sürecini değerlendiren TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, “E-dönüşümün hukuk, teknoloji ve kültürel olmak üzere üç önemli ayağı bulunuyor. Yeni düzenlemeler ve teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde hukukta ve teknolojide belirli bir yere gelebildik, birçok ülkeden daha iyi aşamalar katettik ama e-dönüşümü zihinsel olarak içselleştiremedik. E-dönüşüm, aynı zamanda kültürel bir dönüşümü gerektiriyor. İş yapış şekillerimiz, kurumsal yönetim ve organizasyon yapılarımız, verimlilik anlayışımız, eğitim sistemimiz ağırlıklı olarak fiziksel ve kâğıda dayalı kültür etrafında dönüyor.

Ulusal, kurumsal ve bireysel seviyelerde kültürel olarak e-dönüşüme uyumlu vizyon ve strateji oluşturulması gerekiyor. Doğru vizyon ve strateji temelinde politikaların oluşturulması, uygulama süreçlerinin tasarlanması ve aksiyon planlamalarının yapılması şart. E-dönüşüm, kamu, özel sektör ve bireylerin ortak bir paydada birleşerek hayata geçireceği kültürel bir transformasyon gerçeklemezse ütopya olarak kalacaktır. Bu dönüşümü hızlandırmak için ülkemizde yasal düzenlemesi yapılmış, yapılmakta olan e-hizmetler ve çözümlere ilişkin farkındalık oluşturmak gerekiyor. Ayrıca bunların kullanımını yaygınlaştırmak için öncelikle ilgili hizmetin gerçekten faydalı olduğunun benimsenmesi, kullanımı kolay uygulamaların geliştirilmesi ve sunulması kritik öneme sahip. Faydalı uygulamalar, kaliteli çözüm ve hizmetler, uygun maliyetlerle sunulduğunda çok çabuk kabul görüp yaygın olarak kullanılıyor.” dedi.

E-dönüşüm, yaşama kültürü ve hayat felsefesidir
E-dönüşümün bir proje olarak görülmesinin bir algı sorunu olduğunu ifade eden Samast, konuşmasını şöyle sürdürdü: “E-dönüşüm, bir yaşam kültürü ve hayat felsefesidir, bir proje olmadığından süresi veya bitiş zamanı da bulunmamaktadır. E-dönüşüm, kurumsal, profesyonel hayatın her alanında, her zaman varlığını ve etkilerini hissettiren bir hayat felsefesi olmalıdır. E-dönüşüm, iş süreçlerinin daha kolay ve hızlı ilerlemesini sağlarken, bir yandan da zaman, iş gücü ve maliyet açılarından önemli tasarruflar sağlıyor. Sadece teknoloji değil, hukuki ve kültürel boyutların da dahil edilmesiyle oluşturulan e-dönüşüm süreçleri sağlıklı sonuçlar vermektedir.”

KEP, banka hesabı, telefon hattı gibi gerekli bir ihtiyaç halini almaya başladı
Ülkemizin çok önemli bir e-dönüşüm sürecinden geçtiğine, e-dönüşümün 2023 yılına kadar her alanda yaygınlaşacağına; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), E-İmza, E-Kimlik, E-Fatura, E-Defter, E-Bordro, E-Mutabakat, E-Tebligat, E-Sözleşme ve E-Saklama gibi araçlar ve uygulamalarla ülkemizin e-dönüşümde önemli bir aşamada kaydettiğine dikkat çeken Samast, KEP sisteminin ülkemizde henüz yeni uygulamaya geçmiş bir sistem olmakla birlikte hızla yaygınlaştığına da değindi: “E-dönüşümün önemli araçlarından biri olan ve ülkemizde yeni başlayan KEP sistemi, artık banka hesabı, telefon hattı sahibi olmak gibi gerekli bir ihtiyaç halini almaya başladı. Elektronik ortamda yasal geçerli yazışma, tebligat, bildirim, ihtar, ihbar, mutabakat, teyit, itiraz, beyanname, bildirge, teklif, çağrı, duyuru, dilekçe, başvuru, talimat, iştirak taahhütnamesi, sözleşme ve sözleşme fesih işlemleri gibi birçok işlem KEP sistemiyle yapılabilmektedir. 2023’e geldiğimizde tüm kurumların, kuruluşların, şirketlerin, profesyonellerin, meslek mensuplarının tamamı KEP sahibi olacak. Bugün kâğıt üzerinde yürütülen işlemlerin tamamı elektronik ortamda yürütülecek. KEP ve E-imzanın, internet, cep telefonu teknolojilerinin ve uygulamaların son yirmi yılda hayatımızın her alanına girmesi gibi, önemli etkileri olacak.”

Bankacılık ve kamuda dünya çapında örnek KEP uygulamaları görülecek
Şirketlerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak iş süreçlerinin daha kolay ve hızlı ilerlemesini sağladıklarını, zaman, iş gücü ve maliyet açılarından da önemli tasarruflar elde ettiklerini vurgulayan Samast, 2015 yılında, KEP uygulamalarının ve kullanımının kurumsal alanlar ile birçok meslek gruplarında yüksek oranda yaygınlaşacağını belirtti: “Şirketler ve kamu kurumları ile belediyeler, odalar, birlikler, barolar, profesyoneller, noterler, avukatlar, muhasebeciler, mali müşavirler ve diğer meslek mensupları, 2015 yılı içinde KEP adreslerini edineceğini ve böylece tüm şirketlerin, kamu kurumlarının ve benzeri tüzel kişilerin KEP sistemini kullanacağını ve önemli uygulamalar başlatacağını değerlendiriyoruz. Özellikle bankacılık ve kamu sektöründe dünya çapında örnek KEP uygulamaları oluşacağını ve hatta bazılarının ödül alabileceği öngörülüyor. TÜRKKEP olarak, ülkemizin e-dönüşümüne katkı sağlamak, iş akışlarının daha verimli, tasarruflu, hızlı ve kazançlı yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla, şirketlerin, kurumların, bireylerin yasal geçerli ve güvenli teknoloji sistemlerini, uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli tüm e-dönüşüm hizmetleri ile çözümleri kapsamlı ve bütünleşik olarak tek noktadan sağlıyoruz. Bununla birlikte e-dönüşümün ülke genelinde yaygınlaşması için de yoğun çalışmalar yürütüyoruz.”

Bu haber 911 kez okundu.
Güncel - 15:04 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.